Cultuur op de werkplek: het belang van diversiteit en inclusie

Cultuur op de werkplek het belang van diversiteit en inclusie

De werkplek is een plek waar mensen van verschillende achtergronden en culturen samenkomen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Het is daarom belangrijk dat er op de werkplek een cultuur van diversiteit en inclusie heerst. In dit artikel zullen we bespreken waarom diversiteit en inclusie belangrijk zijn op de werkplek en hoe bedrijven dit kunnen bereiken.

Wat is diversiteit en inclusie?

Diversiteit verwijst naar de verschillende kenmerken die mensen hebben, zoals hun geslacht, leeftijd, etniciteit, religie, seksuele geaardheid en fysieke capaciteiten. Inclusie gaat over het creëren van een omgeving waarin iedereen zich welkom voelt en waarin iedereen gelijke kansen heeft om te groeien en te bloeien.

Waarom is diversiteit en inclusie belangrijk op de werkplek?

Er zijn verschillende redenen waarom diversiteit en inclusie belangrijk zijn op de werkplek:

 • Verhoogde productiviteit: Diversiteit op de werkplek kan leiden tot een verhoogde productiviteit omdat er verschillende perspectieven en ideeën worden gedeeld.
 • Betere besluitvorming: Diversiteit kan leiden tot betere besluitvorming omdat er meer verschillende perspectieven worden meegenomen in het besluitvormingsproces.
 • Meer innovatie: Diversiteit kan leiden tot meer innovatie omdat er verschillende perspectieven en ideeën worden gedeeld, wat kan leiden tot nieuwe en creatieve oplossingen.
 • Betere klantenservice: Diversiteit kan leiden tot betere klantenservice omdat medewerkers met verschillende achtergronden beter in staat zijn om klanten met verschillende achtergronden te begrijpen en te bedienen.
 • Meer tevredenheid onder medewerkers: Inclusie kan leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers omdat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Hoe kunnen bedrijven diversiteit en inclusie bevorderen?

Er zijn verschillende manieren waarop bedrijven diversiteit en inclusie kunnen bevorderen:

 • Werving en selectie: Bedrijven kunnen diversiteit bevorderen door te zorgen voor een divers wervings- en selectieproces. Dit kan bijvoorbeeld door vacatures te plaatsen op verschillende platforms en door te zorgen voor een divers panel van interviewers.
 • Training en ontwikkeling: Bedrijven kunnen inclusie bevorderen door trainingen en ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden die gericht zijn op het bevorderen van inclusie en het verminderen van vooroordelen.
 • Cultuur: Bedrijven kunnen een cultuur van inclusie bevorderen door ervoor te zorgen dat alle medewerkers zich welkom voelen en dat er geen discriminatie of vooroordelen zijn.
 • Leiderschap: Leiderschap speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van diversiteit en inclusie. Leiders moeten het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat er een cultuur van inclusie heerst.

Voorbeelden van bedrijven die diversiteit en inclusie bevorderen

Er zijn verschillende bedrijven die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben staan:

 • Microsoft: Microsoft heeft een diversiteits- en inclusieprogramma dat gericht is op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek. Het bedrijf heeft ook een Chief Diversity Officer die verantwoordelijk is voor het bevorderen van diversiteit en inclusie.
 • Unilever: Unilever heeft een diversiteits- en inclusieprogramma dat gericht is op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek. Het bedrijf heeft ook een Diversity & Inclusion Board die verantwoordelijk is voor het bevorderen van diversiteit en inclusie.
 • Accenture: Accenture heeft een diversiteits- en inclusieprogramma dat gericht is op het bevorderen van diversiteit en inclusie op de werkplek. Het bedrijf heeft ook een Chief Diversity & Inclusion Officer die verantwoordelijk is voor het bevorderen van diversiteit en inclusie.

Verhoogde productiviteit

Diversiteit en inclusie zijn belangrijk op de werkplek omdat ze kunnen leiden tot verhoogde productiviteit, betere besluitvorming, meer innovatie, betere klantenservice en meer tevredenheid onder medewerkers. Bedrijven kunnen diversiteit en inclusie bevorderen door te zorgen voor een divers wervings- en selectieproces, door trainingen en ontwikkelingsprogramma’s aan te bieden, door te zorgen voor een cultuur van inclusie en door leiderschap dat het goede voorbeeld geeft. Bedrijven zoals Microsoft, Unilever en Accenture zijn voorbeelden van bedrijven die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben staan. Het is belangrijk dat bedrijven diversiteit en inclusie serieus nemen en actief werken aan het bevorderen ervan.

Meer Tips ondernemers lezen? Zoals het gebruik van herbruikbare koffiebekers op kantoor (en thuis).

Deel dit artikel op je Socials